STIVIS
Temp.
25.1 oC
Tuul    59o   
6.5 m/s
Veetase
+31 cm

Viimati uuendatud: 25.07.2024 12:47


Firmast

Stivis OÜ on 1992. aastal asutatud ettevõte, mis osutab sadamaoperaatori teenuseid Muuga sadama vabatsoonis. Muuga sadam on Tallinna külje all asuv Eesti suurim kaubasadam.

Stivise kasutuses on üle 7 ha maad, kus asuvad lahtised laoplatsid ja kinnised laod. Stivisesse saab kaupu vedada nii mere-, auto- kui raudteetranspordiga.

Meie klientideks on nii Eesti kaubasaatjad kui ka transiidikliendid. Käitleme puistekaupu nagu killustik, metall, kivisüsi, turbatooted, väetis, vili, metsa- ja saematerjali ning üldkaupu (kaup big-bag-ides, alustel, pakendatud kaup, ehitusmaterjalid jms).

Ettevõtte juhtimissüteem on kontrollitud ja vastavuses standardi ISO 9001:2015 nõuetega.

Augustis 2019 omandas logistikakontsern Baltic Maritime Logistics Group AS kõik Stivis OÜ osad. Kontserni sadamaoperatsioonidega seotud tütarühingud omavad üle 20-aastast kaupade laadimise kogemust Paldiski Lõunasadamas, Kunda sadamas ja Lätis Salacgriva sadamas.

2020. a renoveeriti kaide 4, 6 ja 6a tagalas asuvad laoplatsid ning alustati vanade hoonete lammutamise ning täiendavate laoplatside ehitamisega. Kasutusele võeti täiendavad autokaalud, uus Mantsinen 120M materjalikäitlusmasin ja Liebherri L566 frontaallaadur.


Teenused

Laevade lastimine ja lossimine
Laevade lastimine ja lossimine

Stivis kasutab laevade lastimiseks ja lossimiseks kaid nr. 4 (pikkus 278 m, maksimaalne sügavus 0-veetaseme juures EH2000 järgi -7,2 m), rambiga kaid nr. 5 (103 m, -7,1 m), kaid nr. 6 (157 m, -9,3 m) ja kaid nr. 6A (183 m, -10,9 m).

Stivises on võimalik kaupade käitlemine kasutades laadimisskeemi auto-laoplats-laev ja raudtee-laoplats-laev ning vastupidi. Võimalik on kaupa laadida ka konteineritesse. Kaupu on võimalik lossida laevadest ka otsevariandina raudteeveeremile. Meie kasutuses on kaidel nr. 5, 6 ja 6A asuvad raudteeharud nr. 48 ja 49 (pikkusega 470 m, 33 vagunikohta). Meie omandis on ka laoplatside juures asuvad raudteeharud nr. 46 ja 47 (320 m, 22 vagunikohta) ning üleandepargiteed nr. 39 ja 40 (1026 m, üle 70 vagunikoha). Manöövertöid teostame enda diiselveduriga.

Kaupade käitlemiseks kasutatakse portaalkraanasid, mobiilkraanasid, frontaallaadureid, kahveltõstukeid ja konteinerlaadurit.

Kaupade ladustamine
Kaupade ladustamine
Kaupu on võimalik ladustada kaide vahetus tagalas asuvatel ca 4,5 ha avatud laoplatsidel ning ca 0,5 ha kinnistes ladudes.
Kaupade kaalumine
Kaupade kaalumine
Kaalume kaupa nii auto- kui raudteekaaludega.

Kontaktid


Galerii